Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija
"Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020."

projekta numurs 15-00-A0190A-000003
Atbalsta apmērs 4 466 628,6 EUR
tajā skaitā:
SVVA stratēģijai 4 082 442,24  EUR, t.sk pārejas perioda papildus atbalsts 878 196.24 EUR;
Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 388 886,00 EUR (periodam 2016.-2023.g.).

SVVA stratēģijas darbības teritorija Madonas un Varakļānu novadi.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai skatieties Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}