Lai nodrošinātu projekta publicitāti saskaņā ar vērtēšanas kritēriju “Projekta publicitātes nodrošināšana. Ir norādīts informācijas līdzeklis, kurā tiks publicēta informācija par projekta finansējumu, aktivitātēm un ieguvumiem sabiedrībai, nodrošinot LEADER vizuālās identitātes atbilstību, t.sk. MNF logotipu”, jāievēro, ka tas jāveic līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai LAD.

Jānorāda, ka projekts tiek īstenots sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.” ietvaros un publikācijai jābūt ar atbilstošiem vizuālās identitātes logotipiem (skatīt pielikumu).
Pretendentiem, kuri projektus iesnieguši 6. un 7.kārtas ietvaros, OBLIGĀTS ir nosacījums ievietot publikāciju laikrakstā “Stars” kopā ar vizuālās identitātes logotipiem. Izmaksas jāsedz pašiem pretendentiem!
Pārējiem pretendentiem PUBLIKĀCIJA VAR BŪT IEVIETOTA VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS AVĪZĒ, MĀJASLAPĀ VAI JŪSU INTERNETA VIETNĒ.
Skatieties, kas Jums ir izdevīgāk! Neskaidrību gadījumā zvaniet MNF Jogitai (m.t. 27527343).
Informācija, kas jāatspoguļo PUBLIKĀCIJĀ PAŠVALDĪBAS MEDIJOS (avīze vai mājaslapa):
Projekta nosaukums,
Numurs,
kopējās un/vai attiecināmās izmaksas,
publiskais finansējums (naudiņa, ko atgūstat).
Logotipi un teksts (Vizuālās identitātes noformējums):
MNF, Nacionālās attīstības plāns, ES karogs ar saukli, LEADER.
Logotipiem jābūt nošķirtiem ar vertikālām līnijām.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
vai
Uzņēmuma INTERNETA VIETNĒ:
Visa informācija ir šajā saitē: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/publicitates-nodrosinasana-timeklu-vietne/

  

Attachments:
Download this file (LEADER_MNF_vizuala_identitate.docx)LEADER_MNF_vizuala_identitate.docx[ ]70 kB

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}