SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”
LEADER projekts „SIA "Kalsnavas komunālais uzņēmums" sniegto pakalpojumu attīstība un uzlabošana”
Projekta attiecināmās izmaksas 28457,44 eiro , t.sk. ELFLA 17074,46 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja uzņēmums.

LEADER ieguldījums.Iegādāts hidrauliskā groza pacēlāja.
Pakalpojuma pieejamība nodrošināta Kalsnavas pagasta teritorijā - Jaunkalsnavā, Aiviekstē, Jāņukalnā, Veckalsnavā, kā arī tuvākos pagastu centros Ļaudona, Bērzaune, Vestiena Madonas novadā.

Adrese: Pārupes iela-2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

T. 29267824, 64807693

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}