IK Ērglis R

LEADER projekts „Meža tehnikas iegāde pakalpojumu sniegšanai”
Projekta attiecināmās izmaksas23960,69 eiro , t.sk. ELFLA 14376,41 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja uzņēmums. PVN nav iekļauts attiecināmajās izmaksās.

LEADER ieguldījums. Iegādāts jauns traktors Belarus 920.4 apaļkoku izvešanai. Meža piekabi uzņēmējs iegādājas par saviem līdzekļiem.
Kopjot mežaudzes, strādnieki ātri tika galā ar koku zāģēšanu, atzarošanu, bet kavējās koku nogādāšana līdz krautuvei, līdz ar to kavējās darbs kopumā.
Izveidotas 3 jaunas darba vietas.

Adrese: Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads

T. 26154360, Aivars Milnis

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}