SIA „DN WATS”
LEADER projekts „Mērniecības pakalpojumu uzsākšana sabiedrībā ar ierobežotu atbildību DN WATS”
Projekta attiecināmās izmaksas19920,21 eiro , t.sk. ELFLA 14940,16 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja uzņēmums.

LEADER ieguldījums.Elektroniskais tahometrs, globālā pozicionēšanas sistēma, grafisko datu apstrādes programma Bently Power Surway, papildus statīvs, trimble tahometra datu apstrādes un gājienu izlīdzināšanas programma, optiskais centrētājs stiprināšanai uz 5/8" vītni.
Izveidota viena jauna darba vieta.

Adrese: Skolas iela 57-1, Madona, Madonas novads

T. 26824644, 64822696

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}