SIA „MEIERS”
LEADER projekts „Nojumes un stādu laukuma izbūve un ierīkošana”
Projekta attiecināmās izmaksas 12449,57 eiro , t.sk. ELFLA 6224,78 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja uzņēmums.

LEADER ieguldījums.Izbūvēta bruģēta terase ar nojumi un siltumnīcu mūžzaļo augu un ziedošo augu stādu izvietošanai un uzglabāšanai.

Adrese: Kosmonautu ielā 8, Varakļāni, Varakļānu novads
T. 28380399

Zemnieku saimniecība „Akmeņkrogs”
LEADER projekts „Sniega lāpstas, drenu skalotāja un zāles smalcinātāja iegāde z/s "Akmeņkrogs "”
Projekta attiecināmās izmaksas 28457,44 eiro , t.sk. ELFLA 17074,46 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja zemnieku saimniecība.

LEADER ieguldījums. Iegādāta sniega lāpsta, drenu skalotājs, zāles smalcinātājs pakalpojumu sniegšanai vietējiem iedzīvotājiem saimniecībām un pašvaldībai.

Izveidota viena jauna darba vieta.

Adrese: " Jaunzemi ", Cesvaines pagasts, Cesvaines novads
T. 29294051

Zemnieku saimniecība „Greķi”
LEADER projekts „Divvietīgā zirgu pārvadājamā treilera iegāde”
Projekta attiecināmās izmaksas 5078,23 eiro , t.sk. ELFLA 3046,94 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja zemnieku saimniecība.

LEADER ieguldījums. Iegādāta divzirgu pārvadāšanas piekabelielo dzīvnieku pārvadāšanas pakalpojumiem: ražojošo dzīvnieku, vaislas dzīvnieku pārvietošana; zirgu vešana uz sacensībām ar mērķi paaugstināt to tirgus vērtību un parādīt potenciālajiem pircējiem; radīta iespēja jaunajiem jātniekiem piedalīties sacensībās.

Adrese: „Greķi”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads
T. 29608254

SIA "Aiviekstes klēts"
LEADER projekts „Sulu spiešanas, pasterizācijas un pildīšanas pakalpojumu sniegšana Lubānas un apkārtējo novadu iedzīvotājiem”

Projekta finansējums kopā 15615 eiro, t.sk. ELFLA 9369 eiro, līdzfinansējumu 6246 eiro nodrošināja projekta iesniedzējs.

LEADER ieguldījums.Iegādātas sulu spiedes (ar vītnes mehānismu un darbināma ar ūdens spiedienu); sulu nostādināšanas trauki, kopā 10; augļu smalcinātājs; sūknis sulas pārliešanai, filtrēšanai un pildīšanai pudelēs; pasterizācijas iekārta; pudeļu dezinficēšanas, tīrīšanas un žāvēšanas aprīkojums. Veikta grīdu atjaunošana. Uzstādīts apkures katls un siltā ūdens boilers.

SIA „Aiviekstes klēts” Lubānā sulu spiešanas ražotnē piedāvā kvalitatīvi un tīri izspiest sulu no pašu izaudzētiem un savāktiem augļiem un ogām. Izspiesto sulu ir iespējams nostādināt, filtrēt, pasterizēt, pildīt pasūtītāja atvestajos traukos, burkās vai pudelēs, kā arī uzņēmuma piedāvātajos traukos.
Adrese:Parka iela 6, Lubāna
T. 26320202

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}