SIA GDK

LEADER projekts „Malkas skaldīšanas pakalpojuma sniegšana pie klienta”
Projekta attiecināmās izmaksas 11509,75 eiro , t.sk. ELFLA 6905,85 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja uzņēmums. PVN nav iekļauts attiecināmajās izmaksās.

LEADER ieguldījums.Iegādāts malkas skaldīšanas aparāts, piekabe, dakšu pacēlājs un sniega lāpsta, lai sniegt vietējiem iedzīvotājiem malkas skaldīšanas un sniega tīrīšanas pakalpojumus.

Adrese: Rūpniecības iela 20, Madona, Madonas novads
T. 26673216, Kaspars Dumbergs

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}