SIA "Vadības un Finanšu Grāmatvedība"

LEADER projekts „Digitālu darbu - grāmatu, bukletu izdruka un termoapstrādes iesiešana”
Projekta attiecināmās izmaksas1771,87 eiro , t.sk. ELFLA 1063,12 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja uzņēmums. PVN nav iekļauts attiecināmajās izmaksās.

LEADER ieguldījums. Lāzerprinteris melnbaltais, lāzerprinteris krāsu, termoiekārta.
Uzņēmums piedāvā digitālo izdruku (grāmatu, prospektu, izdales materiālu utml.) nelielā tirāžā un iesiešanu ar termoapstrādi.

Adrese: Poruka iela 2, Madona
T. 29174184, Diāna Dambeniece

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}