Zemnieku saimniecība „Akmeņkrogs”
LEADER projekts „Sniega lāpstas, drenu skalotāja un zāles smalcinātāja iegāde z/s "Akmeņkrogs "”
Projekta attiecināmās izmaksas 28457,44 eiro , t.sk. ELFLA 17074,46 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja zemnieku saimniecība.

LEADER ieguldījums. Iegādāta sniega lāpsta, drenu skalotājs, zāles smalcinātājs pakalpojumu sniegšanai vietējiem iedzīvotājiem saimniecībām un pašvaldībai.

Izveidota viena jauna darba vieta.

Adrese: " Jaunzemi ", Cesvaines pagasts, Cesvaines novads
T. 29294051

SIA „Halle B”
LEADER projekts „Bojātā asfalta seguma remonta pakalpojuma attīstība SIA "Halle B"”
Projekta attiecināmās izmaksas 25980 eiro , t.sk. ELFLA 15588 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja uzņēmums.

LEADER ieguldījums. Iegādāti bliete un veltnis, kas aprīkots ar sablīvējuma mērīšanas un indikācijas sistēmu. Ar sistēmas palīdzību var kontrolēt, cik labi ir sablīvējusies asfalta masa, no tā lielā mērā atkarīgs, cik ilgi šis ielāps kalpos.
Iekārtas izmanto bedrīšu lāpīšanai un jauna asfalta seguma ieklāšanai mazās vai ierobežotās teritorijās ārpus Madonas pilsētas.

Adrese: Rūpniecības iela 20, Madona, Madonas novads
T. 29275647

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}