Biedrība "Mednieku klubs Murmastiene"

LEADER projekts Zaļais Ceļotājs

Publiskais finansējums kopā 15224,73 eiro , t.sk. ELFLA 13702,26, līdzfinansējumu nodrošināja biedrība.

LEADER ieguldījums.  Iegādāti un uzstādīti vēja ģenerators ar saules baterijām, saules kolektori, bioloģiskā attīrīšanas iekārta, ūdensapgādes sistēma. Pielietoti un izmantoti videi draudzīgi alternatīvās enerģijas veidi, nodrošināta informācijas centra darbība attālā dabas nostūrī, Murmastienes pagastā.

Projekts „Zaļais Ceļotājs” ir turpinājums LEADER+ projektam „Ceļotājs”- mednieku klubs uzstādīja piecus skatu torņus dabas vērošanai Teiču dabas rezervāta tuvumā un izbūvēja dabas izziņas taku ( 5km) gar dabas liegumu Barkavas ozolu audze.

Līdz šim dabas vērotāji nakšņot brauca uz Madonu, kas ir vairāk kā 40 kilometru attālumā. Tagad, projekta „Zaļais Ceļotājs” rezultātā labiekārtotā namiņā, var nakšņot, vērtīgās agrā rīta un novakares stundas bez steigas veltot dabai un tās dažādībai visos Latvijas gadalaikos.
Namiņš celts ar mednieku klupa spēkiem.
Te noteikti var iepazīties ar dabai draudzīgu alternatīvās enerģijas izmantošanas veidiem.

Adrese: „Trizelnieku Ignatiņi”, Murmastienes pagasta, Varakļānu novads
T. 26528739
www.varaklani.lv

Ērgļu mūžizglītības biedrība
LEADER projekts „Dzenīša mobilā dabas skola”
Projekta finansējums kopā10785,31eiro , t.sk. ELFLA 9706,76 eiro, līdzfinansējumu 1079 eiro nodrošināja Ērgļu novada pašvaldība

LEADER ieguldījums.Iegādāta dzenīša maska, nojume, piekabe, portatīvais dators, projektors, skaņu aparatūra, ekrāns, arboristu aprīkojums, 3 galdi un 15 krēsli.
Biedrības sagatavotā 45-60 minūšu garā programmā „Dabas skola” tiek piedāvāts gatavot suvenīrus no dabas materiāliem, doties interaktīvās ekspedīcijās ar dabas klātbūtni, iepazīties ar Latvijas ekosistēmu un ar neformālās izglītības metodēm ,,mācīties darot". Dabas skolu vada meža sanitārs - Dzenis.

Izmantojot specifisku arboristu (kokkopju) aprīkojumu, dalībniekiem ir iespēja iemācīties kāpt kokos.

Dzenīša mobilā dabas skola piedalās pilsētu, novadu svētkos, sezonas pasākumos, to var izsaukt uz parastas dienas neparastām nodarbībām.

Adrese:Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu novads
T. 29219384

Biedrība „Kāla ezera padome”
LEADER projekts „Biedrības "Kāla ezera padome" organizēto izglītojošo pasākumu kvalitātes nodrošināšana Vestienas pagastā”
Publiskais finansējums 1876,59 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja biedrība „Kāla ezera padome”

Projekta ieguldījums. Telts 84 m2, salokāmi galdi un krēsli, 18 litrus liels ugunskura katls ar vāku un statīvu, termosi un higiēniskās ēdināšanas komplekts 30 personām.

Adrese: „Ielāpi”, Vestienas pagasts, Madonas novads.

T. 29231860

Meklē informāciju par biedrības pasākumiem www.kals.lvun piedalies!

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}