Ērgļu novada pašvaldība
LEADER projekti „Braku zedeņu žoga atjaunošana” un „Braku dzīvojamās mājas jumta un Meņģeļu pirts vienkāršotā renovācija”
Publiskais finansējums kopā 21231,06 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Ērgļu novada pašvaldība
 

LEADER ieguldījums. Veicot atjaunošanas darbus, saglabāts „Braku” memoriālais ēku ansamblis ar Vidzemes sētai tik raksturīgo zedeņu žogu. Uzlikts jauns niedru jumts „Braku” dzīvojamai mājai.

LEADER ieguldījums. Brāļu Jurjānu  memoriālajā muzejā „Meņģeļos”, pirtiņai nomainīti divi apakšējie baļķi un pārbūvēta akmeņu krāvuma krāsns. Meņģeļu pirtiņa atkal pieejama apmeklētājiem ne tikai kā apskates objekts, bet arī kā vieta, kur var izbaudīt visdažādākos dūmu pirts rituālus.

 

R.Blaumaņa muzejs „Braki” un brāļu Jurjānu - latviešu mūzikas kultūras pamatlicēju muzejs „Meņģeli” atvērti un gaida apmeklētājus, lai iepazītu literatūras un mūzikas vēsturi un seno lauku sētu, kā arī aktīvi un darbīgi brīvo laiku pavadītu gan lieli, gan mazi.
Adreses:

R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.
T. 26388629

Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs „Meņģeļi”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.
T. 229431659

 

Lubānas novada pašvaldība

LEADER projekts „Kāpņu izveide uz pieminekli Oskaram Kalpakam Visagala kapos”
Projekta attiecināmās izmaksas 3107,41 eiro, t.sk. ELFLA 2330,56 eiro. PVN nav iekļauts attiecināmajās izmaksās.

 

LEADER ieguldījums. Lubānas novada Visagala kapos, kur atrodas Latvijas bruņoto spēku pirmā virspavēlnieka Oskara Kalpaka (1882 - 1919) un viņa dzimtas apbedījuma vieta ar Kārļa Zāles un Arnolda Dzirkaļa 1927. gadā veidotu pieminekli, labiekārtota teritorija 75kv/m un izveidotas 2m platas un 37m garas kāpnes.
Atceres pasākumi notiek katru gadu, 6. janvārī virspavēlnieka dzimšanas dienā un 6. martā viņa nāves dienā.

 

Adrese: Indrānu pagasts, Lubānas novads
T. 64894941, 26482016

www.lubana.lv

Lubānas novada pašvaldība

LEADER projekts „Komunistiskā terora upuru piemiņas vietas Lubānas novadā labiekārtošana ”
Projekta attiecināmās izmaksas 6402,92 eiro, t.sk. ELFLA 4802,19 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Lubānas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Labiekārtota teritorija pie 1989.gada 25.martā atklātā represēto piemiņas akmens Lubānā, Aiviekstes upes krastā. Piemiņas vieta veltīta 1941.gada 14. jūnija un 1949.gada 25. marta deportācijās cietušajiem.

Adrese: Krasta iela, Lubāna, Lubānas novads

Nodibinājums "Liezēres kapu fonds"

LEADER projekts „Liezēres kapu kapličas vienkāršotā renovācija”
Publiskais finansējums kopā 19818,56 eiro, t.sk. ELFLA 17836,7 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja nodibinājums un ziedotāji.

 

LEADER ieguldījums. Vienkāršotās renovācijas rezultātā nomainīts jumta segums (141,12kv/m), atjaunotas 3 esošās divviru durvis un izgatavotas 2 jaunas durvis un 1 logs, atjaunotas ēkas ārsienas un uzlikts jauns iekštelpu sienu (247,40kv/m) un griestu segums (70,4kv/m), atjaunota esošā ķieģeļu un betona grīda (70,4kv/m), izveidota atklāta terase.

Projekta realizācijas laikā plosījās postoša vētra, izraujot ar saknēm kapsētas jaunajā daļā jau gadus 80 augušos ozolus. Kapliča brīnumainā kārtā netika skarta.

Lielo Liezēres kapu līdz šim drūmā Jaunā kapliča ar zvanu torni ieguvusi skaistu apšuvumu un viegli pelēku krāsu. Telpas izmanto izvadīšanām. Renovācijas rezultātā izveidota nojume, kur patverties lietus laikā.

 

Adrese: Liezēres pagasts, Madonas novads

T. 29397434, Anna Rozīte

Bērzaunes evaņģēliski luteriskās baznīcas vēsturiskās sētas un laukuma atjaunošanas projekts.

 

Vieta: Madonas novadsSkats uz Bērzaunes ev. lut. baznīcu un laukumu
Bērzaunes evaņģēliski luteriskā baznīca, Bērzaune, Bērzaunes pag.,
Projekta ieviesējs: Biedrība "IHTIS"
Finansējums: 19918,78 EUR
ELFLA finansējums: 17926,9 EUR
Izdarīts: Atjaunota 90m gara akmens sēta un 715 m2 liels laukums blakus baznīcai
Kontakti:  www.berzaunesbaznica.lv
Apraksts: Atjaunots vēsturiskais norobežojošais mūris. Pie mūra piegulošais laukums, kas kādreiz kalpoja arī par
Bērzaunes tirguslaukumu, noklāts ar cietu, mitruma izturīgu drupinātās grants segumu.

Stāvlaukumu izmanto Bērzaunes iedzīvotāji un viesi, apmeklējot Bērzaunes baznīcā dievkalpojumus, ārpus

draudzes pasākumus - izstādes, koncertus u.c., kas tiek rīkoti baznīcā vai netālu esošajā pagasta estrādē.
Automašīnas novieto arī Bērzaunes kapu apmeklētāji.

Cerams, te kādreiz bērzaunieši sarīkos gadatirgu.

Vistiņlejas kapsētas vecās kapličas vienkāršotā renovācija

 

Vieta: Madonas novads

Vistiņlejas kapsēta, Praulienas pagasts

Finansējums: 11491,94 EUR

ELFLA finansējums: 8618,95 EUR

Izdarīts: nomainīts jumta segums; nomainīti logi, durvis,

kāpnes; izlīdzināts betona un ķieģeļu grīdas segums;veikts

iekštelpu kosmētiskais remonts; veikts ēkas bojātās fasādes

remonts un atjaunots krāsojums.

Apraksts: Tagadējā Vistiņlejas kapsēta agrāk bijusi Praulienas

muižas muižkungu dzimtkapi. 1782.gadā te jau bijusi kapliča.

Ar savu 18.gs. būvapjomu, plānojumu, fasādi un koka dzegu paliekām ēka ir ieskaitīta arhitektūras pieminekļu sarakstā.

Tornī vēl joprojām atrodas kapsētas zvans.

Projekts nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanu, padarot to pieejamu un izmantojamu sabiedrībai.

Biedrība "Pieaugušo attīstības projekts"

LEADER projekts „Baltais gulbis dodas debesīs”
Projekta attiecināmās izmaksas 15490,81 eiro, t.sk. ELFLA 13941,73 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Varakļānu novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Atjaunots mazās arhitektūras ansamblis. Atjaunoti stādījumi. Iegādāts zāles pļāvējs, krūmgriezis, motorzāģis, dzīvžoga šķēres kopšanas darbiem.
Varakļānu pilsētas luterāņu kapos 1937.gadā atklāja arhitektonisku ansambli "...baltais gulbis dodas debesīs", tam lielu daļu līdzekļu ziedoja ķirurga, profesora Pāvila Mucenieka ģimene. Pēc Anša Bērziņa, kas tajā laikā vēl bija students, meta uzbūvēja oriģināli veidotus vārtus- zvana torni, teiksmaina putna izskatā, mazu kapu baznīciņu ar vitrāžām un mozaīku rotājumiem un blakustelpu kamīnam, pieminekli diviem atbrīvošanas karā kritušajiem Nacionālās armijas karavīriem no Ventspils.

Adrese: Varkļāni, Varkļānu novads
T. 28274537, biedrība
    64866162, tūrisma informācija Varakļānos

www.varaklani.lv

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Kultūras pieminekļa "Dzelzavas pils" logu vienkāršotā renovācija”
Projekta attiecināmās izmaksas15223,62 eiro, t.sk. ELFLA 11417,71eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Rekonstruēti 65 pils vēsturiskie logi.

Adrese: "Dzelzavas pils"", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
T. 64852057, Dzelzavas pagasta pārvalde

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Kultūrvēstures pieminekļa "Vestienes muižas komplekss" muižas ēkas saglabāšana”
Projekta attiecināmās izmaksas 9319,47eiro , t.sk. ELFLA 6989,6 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Uzstādīta WIGOPOL mūru žāvēšanas sistēma.
Kultūrvēstures piemineklis "Vestienas muižas komplekss" izveidots 18. gs otrajā pusē. Kopš 1920. gada muižas ēkā ir skola. Uzstādītā iekārta neļauj mūra sienās sūkties ūdenim, uztur telpas sausas, samazina ēkas uzturēšanas izmaksas - nenotiek sienu pārkrāsošana vasarā.

Adrese: Vestienas muiža, Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads.
T. 64871660, Vestienas pagasta pārvalde

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}