Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Kino aparatūras iegāde Madonas novada kinoteātrim "Vidzeme"”
Attiecināmās izmaksas19920,21 eiro , t.sk. ELFLA 14940,16 . PVN nav iekļaut attiecināmajās izmaksās.

LEADER ieguldījums.Kino aparatūras iegāde kinoteātrim "Vidzeme". Nomainīta vecā kino iekārta, ir iespēja rādīt kino pieejamajā CD standartā. Uzstādīta jauna skaņu iekārta. Var rādīt arī 3D kino.

Adrese: Tirgus iela -5, Madona.

Par kino seansiem kinoteātrī „Vidzeme” un piedāvāto repertuāru lasiet te.

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Akustiskās skaņu sistēmas izveide un aprīkojuma iegāde Madonas kultūras nama orķestra telpai”

Attiecināmās izmaksas17377,53 eiro , t.sk. ELFLA 13033,14 . PVN nav iekļaut attiecināmajās izmaksās.

LEADER ieguldījums. Akustiskās sistēmas izveide Madonas kultūras namā (rekonstrukcija).  Iegādāti: mikserpults, skandas ar pastiprinātāju, universālais mikrofons, 2 instrumentu mikrofoni, USB audio interfeiss, midi klaviatūra, bass kombo, mikrofons bass bungai, 35 nošu statīvi, 35 krēsli, dators, virsdrēbju pakaramais, skapis (1754 eiro).

Izbūvēta akustiskā skaņu sistēma Madonas kultūras nama orķestra telpai. Orķestra telpa aprīkota ar skaņu aparatūru pašdarbnieku kolektīvu kvalitatīvai demo audio ierakstu veikšanai. Nodrošināti orķestra mēģinājumi. Pultis pūtēju orķestra koncertiem brīvā dabā.

Adrese: Raiņa iela 12, Madona

Par pūtēju orķestri lasiet

Cesvaines novada pašvaldība

LEADER projekts „Cesvaines bibliotēkas telpu vienkāršotā rekonstrukcija”
Projekta finansējums kopā 14211eiro, t.sk. ELFLA 10658 eiro, līdzfinansējumu 3552eiro nodrošināja Cesvaines novada pašvaldība.

LEADER ieguldījums. Bibliotēkas ēkas vienkāršotā rekonstrukcija.

Iegādāts un atsevišķā telpā uzstādīts granulu apkures katls, piebūvēts skurstenis un ierīkoti radiatori, izbūvējot jaunu mūsdienīgu centrālās apkures sistēmu Cesvaines bibliotēkas ēkā.

Bibliotēkā ik dienas ierodas daudz apmeklētāju, it īpaši jaunieši un skolēni, jo bibliotēka veic arī jauniešu centra funkcijas. Uzturas ģimenes ar bērniem. Tieši šīs apmeklētāju grupas jaunā apkures sistēma visvairāk pasargā no apdegumu traumām. Bibliotēkas lietotāji ir priecīgi par vienmērīgo gaisa temperatūru visās telpās. Tā ļoti nepieciešama arī grāmatām un datortehnikai.

Ir radīta ugunsdroša vide bibliotēkas lietotājiem un tūkstošiem grāmatu. Apkārtējā vide, telpas un grāmatas pasargātas no sodrējiem un malkas apkures netīrības. Mazinājies kurinātāja smagais fiziskais darbs. Līdz ar jaunā apkures sistēmas izveidi pabeigta ēkas renovācija.

Adrese:Pils iela 6, Cesvaine.

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Aprīkojuma iegāde laulību ceremonijas nama telpām”
Projekta attiecināmās izmaksas 19772 eiro , t.sk. ELFLA 14829 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums.Laulību ceremoniju zālei iegādāti un uzstādīti aizkari, 50 krēsli ar pārvalkiem, zāles galds, ģerbonis, skaņu aparatūra. Mazai zālei un darba kabinetiem iegādāti romiešu aizkari un žalūzijas.

Dzimtsarakstu nodaļa iedzīvotājiem sniedz pakalpojumus svinīgai svētku noskaņai atbilstošās telpās.

Adrese:Madona, Raiņa iela 12, Madonas kultūras nams.

Videosižets, www.madonas.lv, (15.04.2014.)

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Barkavas kultūras  nama pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”
Attiecināmās izmaksas6208,79 eiro , t.sk. ELFLA 4656,59 . PVN nav iekļaut attiecināmajās izmaksās.

LEADER ieguldījums. Iegādāti 180 krēsli. Izgatavoti un uzstādīti ugunsdrošie aizkari kultūras nama skatuvei.

Adrese: Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads.

Par Barkavas kultūras namu lasiet

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Kultūras nama rekonstrukcija Vesetas ielā 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas novads”
Kopējās izmaksas 108339 eiro. Attiecināmās izmaksas19920,21 eiro , t.sk. ELFLA 14940,16 .

LEADER ieguldījums.Kultūras nama rekonstrukcija.

Pasākumu zāles izbūvi un iekārtošanu, nelielu pasākumu organizēšanai. Centralizētās apkures sistēmas izbūve, kas nodrošinās telpu apsildi, WC telpu izbūve. Nodrošināta pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pensionāriem. Pēc rekonstrukcijas telpas iekārtoja par Madonas novada pašvaldības finansējumu.

Adrese: Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

Par Jaunkalsnavas kultūras namu lasiet.

Varakļānu novada pašvaldība

LEADER projekts „Infrastruktūras izveide kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšanai Murmastienes pagasta iedzīvotājiem”
Attiecināmās izmaksas 10779,09 eiro , t.sk. ELFLA 8084,31eiro. PVN nav iekļaut attiecināmajās izmaksās.

LEADER ieguldījums. Pilnībā aprīkotas tikko uzceltās Murmastienes kultūras centra telpas. Iegādātas mēbeles un aizkari zālei, aprīkota ieejas halle, tērpu noliktava un kultūras darbinieka kabinets.

Adrese: Murmastiene, Varakļānu novads

Par Murmastienes kultūras centru lasiet te.

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Saikavas tautas nama labiekārtošana- dzīves kvalitātes paaugstināšana vietējiem iedzīvotājiem”
Attiecināmās izmaksas18364,14 eiro , t.sk. ELFLA 13773,08 . PVN nav iekļaut attiecināmajās izmaksās.

LEADER ieguldījums.Iegādātas mēbeles u aprīkojums tautas nama foajē, zālei, otrā stāv zālei un noliktavām.

Adrese: "Buzula", Praulienas pagasts, Madonas novads

Par Saikas tautas namu lasiet te.

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Iedzīvotāju kultūras dzīves kvalitātes uzlabošana Aronas pagasta Lauteres kultūras namā”
Attiecināmās izmaksas 7518,87 eiro , t.sk. ELFLA 5639,15 . PVN nav iekļaut attiecināmajās izmaksās.

LEADER ieguldījums. 200 krēsli, klavieres un apskaņošanas iekārtas.

Adrese: Lautere, Aronas pagasts, Madonas novads

T. 64807121; 26531050

 

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}