Madonas novada pašvaldība
LEADER projekts „Madonas kartinga trases jaunbūve”
Projekta finansējums 19920,21 eiro , t.sk. ELFLA 14940,16 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Atjaunota esošā kartinga trase, no jauna izbūvējot 13000 kv.m kartinga trases celiņu.
Trasē plānots rīkot 2 līdz 3 LČ ( BČ ) posmus kartingiem, 2 posmus Hobbykart,  2 LČ ( BČ )  posmus Supermoto, 2 posmus automašīnām ( vasaras sprints), ziemā autoveiklības braucienus, motoskijoringu.

Adrese: Saules 65D, Madona, Madonas novads

Par Madonas kartinga trasi internetā.

Biedrība „Pieaugušo attīstības projekts”
LEADER projekts „Bērnu prieks”
Publiskais finansējums kopā 15332,3 eiro, t.sk. ELFLA 13799,07 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Varakļānu novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Īstenojot projektu sakopta zaļā zona Varakļānu pilsētas centrā, izveidots bērnu- rotaļu laukums visām vecuma grupām. Labiekārtota, apzaļumota teritorija-3300kv/m ar 4 atpūtas  soliņiem un 2 atkritumu urnām. Bērnu rotaļu laukumā uzstādīti šūpoļu komplekss ar slidkalniņu, 2 balansieršūpoles - dzīvnieciņi, karuselis, līdzsvara baļķis, līdzsvara šūpoles, smilšu kaste. Labiekārtots sporta laukums jauniešiem: basketbola grozs, vingrošanas elementu komplekss 5. Laukuma apzaļumošanai tiks iegādāti 289 stādi.

Adrese: 1. Maija laukums 3, Varakļāni, Varakļānu novads

Biedrība „Zemes bites”
LEADER projekts „Sporta aktivitāšu nodrošināšana Murmastienē”
Projekta finansējums 6357,39 eiro , t.sk. ELFLA 5721,66 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Varakļānu novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Atjaunots un labiekārtots sporta laukums pie Murmastienes pamatskolas.
Laukumu izmanto sporta sacensībām vasarā un ziemā. To sagatavošanā iesaistās vietējie iedzīvotāji. Vasaras periodā notiek -volejbola, futbola un strītbola mači, ik gadus gan ar pašvaldības atbalstu, gan ar pašu vietējo iedzīvotāju iniciatīvu notiek draudzības Sporta svētki gan ar sava novada, gan kaimiņu novada iedzīvotāju piedalīšanos. Ziemā – hokejs.

Adrese: Jaunatnes iela 9-3, Murmastiene, Varakļānu novads

Madonas novada pašvaldība
LEADER projekts „Sporta spēļu laukuma izveide Bērzaunē”
Projekta finansējums 18752,16 eiro , t.sk. ELFLA 14064,1eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Izveidots asfaltēts 875 kv/m (20x30) liels laukums un uzstādīti 2 basketbola grozi, iegādāti spēles standartiem atbilstoši polipropilēna florbola laukuma bortus. Nodrošināta iespēja spēlēt florbolu pavasarī, vasarā, rudenī (rīkot un organizēt starp novadu turnīrus).

Adrese: Bērzaunes pamatskola, Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas novads

Madonas novada pašvaldība
LEADER projekts „Atpūtas laukuma "Dobes" labiekārtošana Barkavas pagastā”
Publiskais finansējums kopā 14086,43 eiro , t.sk. ELFLA 10564,82 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Atjaunots esošais volejbola laukumu, izveidots papildus vēl vienu volejbola laukumu. Abiem laukumiem atvestas pludmales smiltis. Nomainīti volejbola tīkla statīvi, uzstādot noņemamos statīvus, kas uz ziemas laiku tiks noņemti, samazinot traumatisma risku ziemas periodā. Uzstādīta bioloģiskā WC. Laukumam ir jauni galdiņi un soliņi.

Adrese: Dobes, Barkavas pagasts, Madonas novads
Lasi internetā

 

Ērgļu novada pašvaldība
LEADER projekti „Aktīvās atpūtas un mundruma laukums Brakos”
Publiskais finansējums kopā 5423,24 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Ērgļu novada pašvaldība
LEADER ieguldījums. Pļaviņā pie "Braku" muzeja izveidots rotaļu un atpūtas laukums. Laukuma elementi ir veidoti no koka, lai harmoniski sakļautos ar muzeja ansambli.

„Braki” atvērti un gaida apmeklētājus, lai iepazītu muzeju un seno lauku sētu, kā arī aktīvi un darbīgi pavadītu brīvo laiku – gan lieli, gan mazi.
Adrese: R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.
T. 26388629
www.braki.lv

Madonas novada pašvaldība
LEADER projekts „Bērnu un rotaļu laukuma izveide Madonas novada Kalsnavas pagasta Aiviekstes ciemā”
Projekta finansējums 9984,7 eiro , t.sk. ELFLA 7488,5 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Iegādāts un uzstādīts bērnu rotaļu laukums Kalsnavas pagasta Aiviekstes ciemā dzīvojamo māju pagalmā.

Adrese: Madonas novads, Kalsnavas pagasts, Aiviekste

Madonas novada pašvaldība
LEADER projekts „Sporta laukuma izveide Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā”
Projekta finansējums 14112,13 eiro , t.sk. ELFLA 10584,1 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Izveidots futbola laukums, izveidots volejbola laukums, izveidots vingrošanas laukums, veikta aprīkojuma iegāde sporta laukumiem.

Adrese: Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

Biedrība „Durvis”


LEADER projekts „Atpūtas un sporta laukuma izveide”
Projekta finansējums kopā 19919,45 eiro , t.sk. ELFLA 17927,5 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Cesvaines internātskola
LEADER ieguldījums. Labiekārtota 1320 kv/m liela teritorija Cesvaines pilsētas centrā - atjaunots žogs 79 m garumā, uzstādītas un pieslēgtas 5 apgaismes laternas, ierīkotas 9 atkritumu urnas, 12 atpūtas soliņi, kā arī uzstādīta skeitparka rampa.

LEADER projekts „Laukuma vienkāršotā rekonstrukcija”
Projekta finansējums 14542,69 eiro , t.sk. ELFLA 13088,42 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Cesvaines internātskola
LEADER ieguldījums. Basketbola laukumam uzklāts triecienabsorbējošu segumu 288 kv/m. Uzstādīts pārvietojamā tualete. Par tualetes apsaimniekošanu ir vienošanās ar Cesvaines novada pašvaldību. Veikta laukuma apzaļumošana, iestādīti dažādus košumkrūmi. 

Labiekārtotais laukums brīvi pieejams bērniem un jauniešiem.

Adrese: A. Saulieša iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}