Projekts ir ieviešanā.

Lubānas novada pašvaldība

LEADER projekts „Atbalsts vietējo mājražotāju un amatnieku produkcijas realizācijai”
Projekta attiecināmās izmaksas17836,75 eiro , t.sk. ELFLA 13377,56 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja uzņēmums. PVN nav iekļauts attiecināmajās izmaksās.

LEADER ieguldījums. Telpu vienkāršota renovācija 155 kv/m. Amatniekiem, mājražotājiem un zemniekiem iespēja piedāvāt savu produkciju tam atbilstošās telpās.

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads
T. 64894941, 26482016
www.lubana.lv

Lubānas amatnieki,
tālrunis 28395276, 26153249, 29404727
www.iebrauclubana.lv

Biedrība "Vidzemes attīstības projekti"

LEADER projekts „Jauna pakalpojuma iedzīvotājiem pieejamības nodrošināšana saudzīgā mežu apsaimniekošanā”
Projekta attiecina'maš izmaksas, t.sk. PVN, 19 920,21 eiro , t.sk. ELFLA 17 928,19 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja biedrība.

LEADER ieguldījums. Vieglās meža tehnikas "Dzelzs zirgs" iegāde ar aprīkojumu.

Nodrošināta pilnīgi jauna pakalpojuma izveidošanu īpaši aizsargājamas teritoriju saudzējošā mežu apsaimniekošanā.
Jau 2011.gadā ir apzināti 55 zemju īpašnieki, kas ir gatavi piedalīties projektā un profesionāla darbinieka uzraudzībā veikt savu mežu apsaimniekošanu videi draudzīgā veidā.
„Dzelzs zirga” vadību pārzina cilvēks, kas  Ērgļu arodvidusskolā ieguvis šo prasmju apliecinājumam atbilstošu meža saudzīgas apsaimniekošanas sertifikātu.

Adrese: „Bērziņi” , Vestiena, Madonas novads

T. 28700536

Biedrība „Latvijas aitu audzētāju asociācija”

LEADER projekts „Pakalpojumu pieejamība, sasniedzamība un kvalitāte iedzīvotājiem visā biedrības "Madonas novada fonds" teritorijā”
Publiskais finansējums kopā 19905,98 eiro , t.sk. ELFLA 17915,38 , līdzfinansējumu nodrošināja biedrība.

LEADER ieguldījums. Svari ar nolasītāju un fiksatoru, divstāvu piekabe.
2011.gadā MNF teritorijā bija 15 222 aitas, reģistrēto ganāmpulku skaits 156, t.sk. 4 aitu audzēšanas šķirnes saimniecības. Pakalpojumi, ko sniedz LAAA, ir: aitu pārraudzība, vērtēšana; kontrolaudzēšanas un kontrolnobarošanas stacija; valsts subsīdiju apgūšana; informatīvais darbs.
Iegādātās iekārtas palielina LAAA sniegto pakalpojumu klāstu, veicinot aitkopības attīstību MNF teritorijā, uzlabo nodarbinātības līmeni teritorijā.

Adrese: "Zīles", Ošupes pagasts , Madonas novads

T. 26458188

www.latvijasaita.lv

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}