Biedrība "AC SPORTS"

LEADER projekts „Sportinga centra izveide”

Sabiedriskais finansējums 15454,1EUR, līdzfinansējumu 1717,12 EUR nodrošināja biedrība „AC Sports”.

Projekta ieguldījums. Iegādātas astoņas dažādas mērķu palaišanas iekārtas un viena tālvadības pults.

Adrese: „Jurgāres”, Mārcienas pagasts, Madonas novads.

T. 26556966

Biedrība „ Sporta klubs „Palejas””

 

 „300 metru šautuves izveide”

Projekta finansējums 19861,4 eiro , t.sk. ELFLA 17875,26 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība.

 

LEADER ieguldījums. Papildināta jau esoša šautuve „Palejas”.

Šautuvē notiek mednieku mācības un eksāmeni, zemessargu mācības un individuālie treniņi. Katru vasaru, sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību noris „Paleju kauss”, Madonas novada atklātais čempionāts, trīs posmos un citas vietējā un Latvijas mēroga sacensības. Biedrība mērķis ir attīstīt šautuvi, lai uzņemtu starptautiska līmeņa pasākumus.

Sporta klubs „Palejas” mednieku kolektīviem un jebkuriem citiem interesentiem piedāvā šautuves pakalpojumus, mācības pieredzējušu instruktoru pavadībā.

 

Adrese: Madonas novads, Praulienas pagasts, “Palejas”
T. 28814132

Informācija internetā

Biedrība „ Sporta klubs „Palejas””

 

„Apaļā stenda šautuves izveide”

Projekta finansējums 14934,92 eiro , t.sk. ELFLA 13441,43 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība.

LEADER ieguldījums. Papildināta jau esoša šautuve „Palejas”. Rekonstruēta šautuve un iegādātas sķīvīšu mešanas iekārtas.

Šautuvē notiek mednieku mācības un eksāmeni, zemessargu mācības un individuālie treniņi. Katru vasaru, sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību noris „Paleju kauss”, Madonas novada atklātais čempionāts, trīs posmos un citas vietējā un Latvijas mēroga sacensības. Biedrība mērķis ir attīstīt šautuvi, lai uzņemtu starptautiska līmeņa pasākumus.

Sporta klubs „Palejas” mednieku kolektīviem un jebkuriem citiem interesentiem piedāvā šautuves pakalpojumus, mācību pieredzējušu instruktoru pavadībā.

 

Adrese: Madonas novads, Praulienas pagasts, “Palejas”

T. 28814132

Informācija internetā.

Biedrība „ Sporta klubs „Palejas””

LEADER projekti „Skrejošā aļņa silueta šautuves izveide 100 metri”

Projekta finansējums 19861,4 eiro , t.sk. ELFLA 17875,26 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība.

LEADER ieguldījums. Papildināta jau esoša šautuve „Palejas”. Izbūvēta šautuve, izgatavots un uzstādīts skrejošā aļņa palaišanas mehānisms.

Šautuvē notiek mednieku mācības un eksāmeni, zemessargu mācības un individuālie treniņi. Katru vasaru, sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību noris „Paleju kauss”, Madonas novada atklātais čempionāts, trīs posmos un citas vietējā un Latvijas mēroga sacensības. Biedrība mērķis ir attīstīt šautuvi, lai uzņemtu starptautiska līmeņa pasākumus.

Sporta klubs „Palejas” mednieku kolektīviem un jebkuriem citiem interesentiem piedāvā šautuves pakalpojumus, mācību pieredzējušu instruktoru pavadībā.

 

Adrese: Madonas novads, Praulienas pagasts, “Palejas”

T. 28814132

Informācija internetā.

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}