Madonas novada pašvaldība

LEADER projekti „Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma kvalitātes uzlabošana Ļaudonas pagasta apvienotajā virtuvē”

Publiskais finansējums 15512,46 eiro, t.sk. ELFLA 11634,34 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums.

Ar LEADER atbalstu Ļaudonas pagasta pārvalde veikusi vidusskolas virtuves ventilācijas un griestu vienkāršota renovāciju, iegādājusies marmītu, saldētavu, virtuves kombainu, traukus un galda piederumus, ēdamzāles galdus, ēdamzāles krēslus, nodrošinot ēdināšanu pašvaldības iestādēs - Ļaudonas vidusskolā, bērnudārzā un sociālās aprūpes centrā.
Adrese: Virtuve atrodas Ļaudonā Skolas ielā 2;

Madonas novada pašvaldība
LEADER projekts Sanitāro telpu vienkāršotā rekonstrukcija Madonas novada Barkavas pagasta kultūras namā
Projekta attiecināmās izmaksas5613,94 eiro , t.sk. ELFLA 4210,45 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Sanitāro telpu vienkāršotā rekonstrukcija 23,34 kv/m.

Adrese: Brīvības iela 7, Barkava, Madonas novads

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}