2014.gada janvārī Madonas novada fondam LEADER pieejas īstenošanai papildus piešķirts finansējums – 75 094,31 euro apmērā ( 52 776,58 lati). Fonda padome nolēmusi papildus finansējumu izmantot 2013.gada 8.kārtā 1.2.rīcībāAtbalsts uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai” iesniegto projektu atbalstam, kurā līdz šim piešķirtais vietējās attīstības stratēģijas finansējums nepietiek. Vēl 1.2.rīcībai pārdalīti 319,91 euro finansējuma atlikums, kas radies citās rīcībās, projektu ieviešanas gaitā (413 pasākuma ietvaros).

Lasīt tālāk...

Madonas novada fondam ir piešķirts papildus finansējums iedzīvotāju aktivitāšu atbalstam vietējās attīstības stratēģijas teritorijā (Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novados). Vēl viena LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas kārta plānota 2013. gada pavasarī.

Plānotā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārta tiks izsludināta atbilstoši Lauku attīstības programmas 413. pasākumam - "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Lasīt tālāk...

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}