23. un 24. novembrī kopā ar aktīvākajiem kopienu pārstāvjiem devāmies pieredzes apmaiņas braucienā “Viedās kopienas Kurzemē”, lai mūsu kolēģu – vietējo rīcības grupu – biedrību “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” un “Partnerība laukiem un jūrai” – teritorijā satiktos ar aktīviem cilvēkiem, dalītos pieredzē, diskutētu, sadzirdētu, saredzētu un sagaršotu Kurzemi.

Viesojāmies Tiņģeres muižā, kur mūs sagaidīja pilskundze – muižas vadītāja Baiba Kalna, interesanti iepazīstinot ar muižas vēsturi.

Pabijām Ances muižā, kur par kopienas aktīvo darbošanos garšīgā “anciš” dialektā stāstīja Aira Kajaka un Līga Grīnberga.

Te mums bija iespēja pagaršot tradicionālo kurzemnieku gardumu sklandrausi, ar kuru daži iepazinās pirmo reizi.

Ekskursijā Dundagas pilī, kas ir arī mūsu kolēģu ZBA mājvieta, mūs izveda Gunta Abaja.

Apmeklējām seno zvejnieku ciemu Košrags, kas ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Te ir īstenoti divi ļoti spilgti LEADER projekti. Ciemā ir izveidots audiogids “Košraga māju stāsti”, sniedzot iespēju noklausīties 5 Košraga seno māju stāstus un īsu stāstu par šo vietu. Jaunums ir “Meža putni”. Noskenējot kvadrātkodus pie Pītagu mājām, ir iespēja uzzināt vairāk par 5 meža putniem, klausīties putnu dziesmu un tos apskatīt.

Īpaša vieta ir mūžam mainīgais Kolkasrags – izteiktākais zemesrags Latvijas piekrastē, kur vērojama divu jūru – atklātās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča – viļņu saduršanās. Putnu migrācijas laikā pār to pārlaižas desmitiem tūkstošu putnu. Te mēs bijām jau tumsā, taču tas nemazināja vidzemnieku prieku par jūru, kas izpaudās priekpilnos izsaucienos un centienos uzņemt bildes, izvairoties no ūdens uzplūdiem.

Kolkas Lībiešu saieta namā guvām ieskatu Ziemeļkurzemes lībiešu kultūrā, tradicionālajās nodarbēs, valodas skanējumā un piekrastes kultūrvēsturiskajā mantojumā. Nama pastāvīgās ekspozīcijas nosaukums “Kolka. Viena sala. Divas jūras. Trīs valodas” precīzi raksturo šo vietu.

Lībiešu tautastērpā tērpusies ar sirsnīgu personīgo stāstu par atgriešanos pie savām saknēm mūs sagaidīja saieta nama vadītāja Iveta Bekmane. Aizrautīgi apguvām dažus lībiešu vārdus un katrs īsi iepazīstinājām ar sevi, jo ne visi bijām savstarpēji pazīstami.

Nakšņojām pie jūras Melnsila viesu namā gan vēlu vakarā, gan no rīta priecājoties par mūžam skaisto jūru.

Nākamajā dienā pirmā mūsu pietura ir viedais ciems Engure. Apmeklējām veco Mācītājmuižu, kur ir koprades telpa darbam un radošā vieta “Pērle rada” – pagalms, aušana, supi, pasākumi vietējiem iedzīvotājiem. Ēku pirms vairākiem gadiem iegādājās aktīvi, radoši cilvēki Daina un Ainārs Dubras, kuri pastāstīja par savu pieredzi apkārtējās vides uzlabošanā un iedzīvotāju iesaistē. Savā pieredzē par iedzīvotāju padomēm dalījās aktīva engurniece Baiba Dorne. Īpaši interesanti, jo ne Madonas, ne Varakļānu novadā iedzīvotāju padomes vēl nav izveidotas, tādēļ iesaistījāmies diskusijās par ieguvumiem un jau sasniegto.

Savdabīga vieta, kur apvienojas radošais ar praktisko, ir konceptveikals-ceptuve “Kukul, Maize & Māksla”. Te savu pieredzes stāstu par sadarbību un vienota koncepta veikala izveidi stāstīja Sintija Berkolde un Ilze Liepiņa.

Lapmežciema muzejā skatījām ekspozīciju par zvejniecības tradīcijām un Lapmežciema vēsturi.

Ar savu pieredzes stāstu par kopienas aktivizēšanu, kā tas izdevies, kā noturēt un iet uz priekšu, par senās zvejnieku mājas “Gaiķi” atjaunošanu dalījās biedrības “Labklājībai” vadītāja Dace Treimane Freimane. Par jauniešu aktivizēšanu runāja dienas centra “Zaķīšu pirtiņa” vadītāja Liene Seņkāne.

Lapmežciema garšas baudījām zivju restorānā Bermudas un SIA Klapkalnciema zivis.

Aktīvajā ciemā Smārde viesojāmies atjaunotajā stacijas ēkā, kur mājvieta ir arī mūsu kolēģēm PLJ. Ilze Turka, PLJ vadītāja un aktīva smārdeniece, mums pastāstīja par savu darbu vietējā rīcības grupā un iedzīvotāju padomē. Šajā ēkā rosās arī enerģiskā un radošā senioru biedrība “Sarma”. Mūs sagaidīja biedrības vadītāja Astrīda Slavinska un “finanšu ministre” Astrīda.

Brauciena laikā guvām gūzmu iespaidu, informācijas un emociju, kas tagad jāizvērtē un noderīgais jāaiznes uz savām kopienām.

Paldies mūsu kolēģēm Guntai, Ilze un Andrai no “Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas” un Ilzei un Ievai no “Partnerības laukiem un jūrai” par dalīšanos viedumā un lieliskajiem Kurzemes stāstiem un garšām!

Paldies mūsējiem, kuri atsaucās aicinājumam doties izzināt Kurzemi! Ir gandarījums dzirdēt, ka ir pasmeltas idejas, kuras varēs izmantot savā darbā, ir uzklausīti vērtīgi pieredzes stāsti un iepazīti agrāk nepazīti ceļabiedri, kuri arī aktīvi darbojas savā kopienā.

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}